ctcvn_logo

亞 洲 台 灣 商 會 聯 合 總 會

ASIA TAIWANESE CHAMBERS OF COMMERCE

New Sun Law Firm – 新太陽律師事務所

發表者 : Admin
在 : 2016-06-19 11:18:27 發表

讚賞 : 1 | 瀏覽 : 4143 | 評 論 : 1

\r\nhttp://newsunlawfirm.blogspot.com
\r\nhttps://www.facebook.com/newsunlawfirm
\r\n
\r\nNEW SUN依越南河內市司法局2006年3月22日第03010013號執業執照成立。十年來,以「專業、專精、專心」的執業理念,NEW SUN已向客戶有效提供服務,最好的保護客戶之權利及利益,協助客戶避免法律風險,有助於客戶的長期穩健成功。
\r\n
\r\n電子郵件:newsunlaw@gmail.com
\r\n電話:(+84)4 38642041 - (+84)913528877
\r\n律師:裴文誠
\r\n
\r\n
\r\n越南Hanoi市 Hoang Mai郡 Tuong Mai坊 Nguyen An Ninh街 35/37巷 10 號
\r\nNo 10 Alley 35/37 Nguyen An Ninh, Tuong Mai, Hoang Mai, Hanoi
\r\nsố 10 ngõ 35/37, đường Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

會員登入